Suksess i Sanitetens Uke

Basaren i Sanitetens Uke ble en stor suksess.
Vi takker Nøtterøys befolkning for positiv støtte.
Resultatet overgikk enhver forventning og kr. 40.000,- vil komme demensomsorgen i Nøtterøy Kpmmune til gode.

Vinnerne vil bli kontaktet pr. telefon. HURRA!