Vårt arbeid

Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon med omlag 42.000 medlemmer som arbeider for å skape et trygt og inkluderende samfunn.

Vi er til for andre. Våre medlemmer står på skuldrene til sine formødre og bærer videre den stolte arven det er å være del av en organisasjon som er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.

Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. N.K.S. har som ambisjon å være landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår. Vi ønsker å posisjonere oss som den foretrukne organisasjonen for de som er opptatt av nettopp kvinners livsvilkår

Kontakt:

Leder Jorun Sætre | Epost: jorun@notterosanitetsforening.no |Telefon 950 20 809.

Lokalforeningene i Vestfold viser stor aktivitet i sine nærområder og gir gaver til mange formål. De er flinke til å støtte N.K.S.s forskningsfond med store beløp. Inntekter får foreningene gjennom salg av fastelavnsris, maiblomster, utlodninger, basarer, salgsmesser, salg av vafler og kaffe ved forskjellige arrangementer.

Mange har gjort en stor innsats for kvinnehelse, ved å arrangere temamøter om kosthold og helse, diabetes, hjerte- og kar sykdommer, slitasjegikt og demens hos yngre. Tema Vold i nære relasjoner har det vært stor fokus på i mange medlemsmøter.
Mange sanitetsforeninger deltok på Jenteløpet som ble arrangert i Sandefjord. Lokale sanitetsdamer hadde stand på start området og promoterte Norske Kvinners Sanitetsforening.

Noen foreninger i fylket har startet integreringsgrupper for innvandrerkvinner. De har arrangert strikkeundervisning, utdeling av sokker, luer og votter til innvandrerbarn. De har arrangert kulturkvelder og foreningene har gitt leksehjelp. Nøtterø sanitetsforening driver svært aktiv integreringsarbeid og har startet egen gruppe.

Innen området barn og unge viser sanitetsdamene stort engasjement. Mange foreninger har gitt babytepper, luer, babysokker og håndklær med N.K.S. kløver på til nyfødte. I mange år har foreningene gitt reflexvester til 1.klasse. Det har vært arrangert, juleverksteder, leksehjelp, temadag for jenter, innsamling av leker og sportstøy.

De fleste foreningene gjør også mye for de eldre i deres nærmiljø. Det er fotpleie, trimgrupper, dagsturer, hyggekvelder m.m.

[/vc_column]