Sanitetens Uke Breidablikk

Tema 28. sept.kl 19.00

«SKJØNNHETSTYRANNIET»

Hvordan kan foreldre / foresatte være gode rollemodeller for sine barn.

HELSESØSTER i Nøtterøy kommune og FAU REPRESENTANT fra HERSTAD SKOLE.

Film fra NKS om Skjønnhetstyrraniet.

Enkel servering og loddsalg

Styret