Erverv av Grindløkken skole

IMG_0572

Saker til ekstraordinært årsmøte 16-09-2019

Det gis 2 fullmakter til styret;

  1. Fullmakt til å sluttforhandle  og inngå avtale med Færder Kommune om kjøp av Grindløkken skole.
  2.  Fullmakt til å opprette er «IDEELT AS»