Innkalling til Årsmøte mandag 24. februar 2020 på Breidablikk kl. 18.00

Innkalling til Årsmøte 2019 kl. 18:00 – 19.00

Saksliste:

Åpning og konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskrivning av protokoll
  • valg tellekorps
  • Årsberetning 2019 ved Karen Davidsen
  • Regnskap 2019/Budsjett 2019 v/ Henny Sofie Haslestad, kasserer
  • Budsjett 2020
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre 2020
  • Saker som det ønskes at årsmøtet skal behandle, må være meldt inn til styre  senest 14. dager før møtet.

Etter årsmøtet fortsetter møtet med underholdning og enkel servering.

Åresalg/loddsalg.

Alle er hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret Nøtterø Sanitetsfrening