Vi er igang høst 2018 med Sesam, Svømming, Yoga, Bridge, Lesesirkler og medlemsmøter.

Se møtetider under Kalender/Aktiviteter.

Velkommen.