Vi binder fastelavnsris fra hver tirsdag fra 10.01

Har du lyst til å være med på å binde fastlavnsris –
Møt opp på Breidablikk hver tirsdag fra kl. 12.00-15-00
hvis du har lyst til å være med.