Inkluderende svømmetak på Sjølyst

Nøtterø Sanitetsforening tilbyr trening i varmtvannsbassenget på Sjølyst for invandrerkvinner. Vi trener hver tirsdag kveld kl 19.30-20.30. (15 plasser).

Kontakt: Sondos Malekshaki, Mob: 40471664, E-post: nonos67@online.no