Inkluderende svømmetak på Sjølyst

Nøtterø Sanitetsforening trener i varmtvannsbassenget på Sjølyst  med våre nye landskvinner. Hver tirsdag kveld kl 19.30-20.30.

Kontakt: Sondos Malekshaki, Mob: 40471664, E-post: nonos67@online.no