Omsorgsberedskap

Omsorgsberedskapsgruppen er beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier.

Viktige oppgaver er å stille med hus og mat i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.

Sanitetskvinnene har erfaring med omsorgsarbeid, og har i tillegg god menneske- og lokalkunnskap. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i krise.