Kvinnehelse

Det er fortsatt nødvendig i Norge i dag at kvinnehelse løftes fram som et eget område.

N.K.S. støtter med mer enn 10 mill. forskning innen kvinnehelse.