Fastelavnsris

Sanitetskvinnene har tradisjonelt vært dyktige til å finne ulike måter å finansiere sitt frivillige arbeid på.

Hver januar/februar lager Sanitetskvinnene på Nøtterøy fastelavnsris sammen med Sesamgruppen.

Vi samarbeider med barn og foreldre fra lokale klubber på Nøtterøy. De kutter og lager ris til oss, som vi pynter.

Det var Norske Kvinners Sanitetsforening som innførte fastelavnsriset i Norge i 1946. Skikken med fastelavnsris kommer fra Sverige, og er av hedensk opprinnelse. Risene skulle brukes for å vekke til live fruktbarheten til kvinner, dyr og trær i følge historien. Ordet «fastelavn» hører til kristen tradisjon og betegner den gamle fasteperioden

Fargerike fastelavnsris har blitt et selvsagt innslag i mange hjem vinterstid. Se etter om N.K.S.-merket henger på riset du kjøper, er du – i tillegg til å pynte opp hjemme – med på å bidra til vårt arbeid for kvinners helse og livsvilkår, og finansiering av forskning i regi av N.K.S.

Kontakt:

Leder Jorun Sætre | Epost: jorun@notterosanitetsforening.no  | Telefon 950 20 809.