Overraskende julegave til Nøtterø Sanitetsforening fra Gjensigdigestiftelsen.

Prosjektet «Sykle og mimre-«/ et aktivitetstilbud for hjemmeboende i omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune.
Vi ble invitert til et spleiselag med Nøtterøy Kommune som satser på velferdsteknologi via Wenche S. Andersen, demenskoordinator.
Dette var et prosjekt som Nøtterø Sanitetsforening viste stor interesse for og var villig til å bli med. Det ble sendt søknad fra oss til Gjensidigestiftelsen om stønad til prosjektet. Vi ble funnet verdig og fikk vår søknad innvilget.
Les mer om saken i Øyene torsdag den 22.desember 2016.