Maiblomsten 112 år i Norge

Ønsker du å kjøpe maiblomster, ta kontakt med Signy Andersen.
Mobil 906 99 212 – E-post: signy@toyco.no

Maiblomsten 112 år i Norge.

Et brev som ble sendt ut i 1994, da Maiblomsten hadde vært 85 år i Norge:

Beda Hallberg fra Onsala i Sverige fikk idéen til Maiblomsten da hun rent tilfeldig kom over en celluloidblomst på et sosietetsball. Dermed kom tanken om solidaritet på en ny måte. Tenk om man kunne selge en slik liten blomst til inntekt for de brystsyke. Hun ville bort fra en velgjørenhet som bare et fåtall priviligerte hadde anledning til.

De første maiblomstene kostet 10 øre stk, noe de fleste hadde råd til.

“Man bør ikke be Gud om penger, men om idéer”, uttalte Beda Hallberg ved anledning. Idéen om maiblomsten kom til Norge i 1909 og ble lansert på en fargerik blomsterfest på Akershus festning. Stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening, Fredrikke Marie Qvam, var ildsjelen i arbeidet med maiblomsten og kampen mot tuberkulosen. Gjennom årene har først maiblomsten og senere bilblomsten og maiblomst-kransen skaffet milliioner av kroner til støtte for det arbeid som drives av de to store humanitære organisasjoner: Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Det kan nevnes at salget har passert 150 millioner småblomster*  som hvert år har fått nytt utseende. Den populære bilblomsten har beholdt våre nasjonalfarger, rød, hvit og blå.

Maiblomsten har inspirert kjente diktere som M.B. Landstad og Herman Wildenvey og er på en måte blitt et stykke kulturhistorie i Norge. Ideen om maiblomsten har imidlertid som frø for gode vinder blitt spredt utover verden og varianter har etterhvert dukket opp i mange land både i Europa, Asia og Amerika.

Forskjellige blomster og merker har fulgt i Maiblomstens spor, men ingen har gjort den rangen stridig. I dag betrakter noen Maiblomsten som et samleobjekt. og gamle årganger kan skaffes.

En hyllest for fin innsats sendes hermed til små og store maiblomstselgere, sammen med takk til trofaste medarbeidere i helselag og sanitetsforeninger.

Oslo, våren 1994.

Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen.

Se originalbrevet her

*) Antallet solgte maiblomster har nok økt betraktelig siden 1994.