Kjære medlemmer av Nøtterø Sanitetsforening

Godt nytt år,

Vi gleder oss til et nytt og spennende 2016.

Ukentlige møter
Hver tirsdag på Breidablikk kl 12:00 – 14:00. Alle er velkomne.

Fastelavnsris

Fastelavnsøndag er den 7. februar 16 og vi starter produksjonen av fastelavnsris i uke 3.

Mandag 18., tirsdag 19. og onsdag 20. Januar kl. 10:00

Vi holder på så lenge vi orker og avslutter senest kl15:00. Vi serverer te/kaffe og noe og å bite i. Målet er å nå 500 ris. Dette er noe av det koseligste vi gjør sammen.

Årsmøte

Velkommen til Årsmøte 2016 i Nøtterø Sanitetsforening.
Årsmøtet avholdes på Breidablikk onsdag 10. februar 16, kl 18:00

Saker til behandling: ! Årsberetning ! Regnskap
! Valg

Aktuelle kandidater er forespurt og satt seg villige til valg.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14 dager før.

Enkel servering og utlodding.