Invitasjon til åpent møte på Bakkenteigen kulturhus 26. September

Se invitasjon her og møt gjerne opp:

Notteroplakat