Bli med på Kløvertur!

Kløvertur er en utendørs lavterskel aktivitet, og kan gjennomføres som en rusletur, tur med rullator eller en trimtur. Kløvertur passer for alle, og skal være åpnet for at alle kan delta-, også eldre som bor på bo-/servicesenter eller sykehjem. Det er viktig at aktiviteten tilpasses de som delta. En kløvertur gir ikke bare frisk luft og sosialt samvær, men det er også godt for helsen.

Vi har for tiden ingen kløverturer. Er dette noe du savner og har lyst til å arrangere?

Ta kontakt! ☘️☘️☘️

Kontakt:

Leder Jorun Sætre | Epost: jorun@notterosanitetsforening.no | Telefon 950 20 809.