Årsmøte i Nøtterø Sanitetsforening avholdes 08.02.17 kl. 19.00 på Breidablikk.

Saksliste:

-Åpning og konstituering.
-valg av møteleder
-valg av referent
-valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
-Årsberetning 2016 ved Helg Hongseth, sekretær
-Regnskap 2016 ved Henny-Sofie Haslestad, kasserer
-Innkomne forslag
-Handlingsplan og budsjett for 2017
-Valg av styre 2017
Aktuelle kandidater er forespurt og har sagt ja.

Det blir enkel servering
Åresalg/loddsalg

Saker som det ønskes at årsmøtet skal behandle, må være meldt inn til styret senest 14. dager før møtet.

Med vennlig hilsen
Styret Nøtterø Sanitetsforening.