Årsmøte 2018 28.02.18 kl. 18:00 Kl. 19:00 show med Finn Schjøll.

Årsmøte 2018 kl. 18:00.

Saksliste:

Åpning og konstituering

  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskrivning av protokoll
  • valg tellekorps
  • Årsberetning 017 ved Helg Hongseth, sekretær
  • Regnskap 2017/Budsjett 2018 v/ Henny Sofie Haslestad, kasserer
  • Budsjett 2018
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre 2018 (aktuelle kandidater er forespurt og har sagt ja)
  • Saker som det ønskes at årsmøtet skal behandle, må være meldt inn til styre  senest 14. dager før møtet.

Show  med Finn Schjøll «Gjør som morra di sier» (Tradisjoner trumper alle trender).

Showet koster kr. 250,- innklusiv enkel bespisning (all inntekt går til Nøtterø Sanitetsforening.)

Alle er hjertelig velkommen.